OM OSS
TJENESTER
REFERANSER
MASKINPARK
TILBAKE
Kontakt Oslo
Steinar Karlsen
Tlf : 22 64 01 01
Mob:97 06 07 06
Kontakt
Brumundda
l
Tom G. Strøm
Mob:90 65 66 63

SK Graving AS er et
lite selskap med
solid økonomi
og lang erfaring.
Vår filosofi er
at fokus på høy
sikkerhet, kvalitet og
produktivitet gir god
lønnsomhet på sikt
For oss er ikke vekst
noe mål i seg selv.

SK Graving AS startet
opp allerede i 1960
da med navnet
Karlsen og Strøm.
I 1989 ble det
til SK Graving AS,
For tiden har
vi 8 ansatte.
Vi har to avdelinger;
Oslo og
Brumunddal.

Omsetningen
ligger på ca ni
millioner kroner per år. Vi er stolte av at vi
med like stor glede
betjener små private
kunder, som store
entreprenører!


© SK Graving AS 2006