OM OSS
TJENESTER
REFERANSER
MASKINPARK
TILBAKE
Kontakt Oslo
Steinar Karlsen
Tlf : 22 64 01 01
Mob:97 06 07 06
Kontakt
Brumundda
l
Tom G. Strøm
Mob:90 65 66 63
Bruksområder:

Mini beltedumper og småustyr kan brukes til utføring av all slags mindre oppdrag.
Yanmar Vio 10 og ABS tb 16 er gravemaskiner for bruk innendørs eller på trange områder.

Yanmar Vio 50 og 75+ ABS tb 175 er mindre servicemaskiner som kan brukes til mange arbeidsoppdrag. Drenering, tilbygg, tomter, kabelgrøfter, vann og avløp.


Hjulgravere har et allsidig arbeidsområde hvor det er behov for å bevare underlaget. Hjulmaskinen har også kapasitet og rekkevidde. Egnet på vei og områder med fast dekke.
Daewoo 220 er vår største maskin og er egnet til større oppdrag. Brukt som rivemaskin og lastemaskin. Maskinen krever endel plass. Den er ikke egnet i vei, eller på områder med fast dekke.
Tamrock 100 er en borerigg for boring av fjell. Egnet til små og spesielle arbeidsoppdrag. Boreriggen trenger svært lite plass.
Lastebiler for transport av maskiner og utstyr, eller transport av fyllmasse, tilkjøring av sand og grus.
Masseforflytningshenger for forflytning og transport av fyllmasse
Maskinflyttehenger, kan flytter maskiner og utstyr opp til 20 tonn.


© SK Graving AS 2006